You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Huisbezoeken

De huisbezoeken worden aangevraagd tussen 08.00h en 11.00h. 

Ze worden afgelegd tussen 12.00 en 17.00 h.

Bij huisbezoeken die tijdens de namiddag aangevraagd worden, kan niet verzekerd worden dat deze nog dezelfde dag kunnen afgelegd worden.

Indien je je kan verplaatsen, kom dan zeker naar de praktijk want daar zijn alle materialen en medische gegevens vlotter beschikbaar. De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn er ideaal. Je wordt er sneller, efficiënter en goedkoper verder geholpen.

De huisbezoeken zijn zo veel mogelijk voorbehouden voor patiënten die zich moeilijk kunnen verplaatsen of waar de aard van het probleem een huisbezoek nodig maakt. De huisbezoeken zijn niet bedoeld voor mensen die geen tijd hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Voor een goede indeling van de rijroute, zal de secretaresse u vragen naar de urgentie en de reden van het huisbezoek.

Gelieve steeds naam en correct adres door te geven. Een telefoonnummer kan ook handig zijn indien de arts uw adres niet kent.

ZIEKENHUISOPNAME

Ook tijdens een ziekenhuisopname kunt u telefonisch met ons overleggen. 
Bij ontslag uit het ziekenhuis is het raadzaam ons te contacteren voor de follow-up na uw  ziekenhuisopname

Labo

Bloedname

Elke weekdag bestaat de mogelijkheid om een bloedafname te laten uitvoeren. Een jaarlijkse bloedcontrole gebeurt best nuchter. Het nuttigen van een glaasje water, een kop koffie of een glaasje thee voor uw bloedafname is toegestaan.

Urine-en stoelgangstaal

Gelieve de ochtendurine voor 11.00 uur binnen te brengen op het secretariaat. Urine en stoelgang moeten koel bewaard worden in de frigo. De steriele potjes dienen voorzien te zijn van een ziekenfondsvignetje en datum van productie. Gebruik hiervoor steeds de steriele urinepotjes die u gratis op de praktijk kunt bekomen

Sperma-onderzoek:

Een spermastaal dient u persoonlijk naar het labo te brengen. Het spermastaal dient binnen het uur na productie op het labo binnengebracht te worden. Anders is het resultaat niet meer optimaal.

Korte vragen, resultaten :

Onze secretaresse kan uw vraag vaak ook beantwoorden. Voor laboresultaten kunt u bellen vanaf 17.00 h. tot 18h30. Gelieve het kort te houden. Indien u met veel vragen zit, gelieve een afspraak met de dokter te maken.

Verwijsbrief:

Bij doorverwijzing naar een specialist dient u een verwijsbrief mee te nemen. Deze kunt u voor het bezoek aan de specialist ophalen bij de secretaresse. Gelieve uw brief af te halen tijdens de uren dat de verwijzende arts aanwezig is. Zo vermijdt u een nutteloze rit als de brief nog niet geschreven zou zijn. Hou er rekening mee dat onderzoeken zonder verwijsbrief niet worden uitgevoerd.

Wijziging administratieve gegevens:

Correcte administratieve gegevens zijn belangrijk voor de praktijk.

Gelieve wijzigingen van uw administratieve gegevens (adres, telefoonnummer of ziekteverzekering) aan de secretaresse doorgeven. Indien u op dat ogenblik uw identiteitskaart laat inlezen, zijn we zeker dat we over de correcte gegevens beschikken.

Een correct telefoonnummer zorgt ervoor dat wij u kunnen bereiken indien er zich wijzigingen in onze agenda voordoen of bij extern gemaakte afspraken.

Medische verklaring

Het is uw huisarts niet toegestaan zomaar schriftelijke of mondelinge geneeskundige verklaringen af te leveren aan derden (scholen, werkgevers, annuleringsverzekeringen, etc) omtrent uw gezondheidstoestand.

Corona Testen

Bloedname

Elke weekdag bestaat de mogelijkheid om een bloedafname te laten uitvoeren. Een jaarlijkse bloedcontrole gebeurt best nuchter. Het nuttigen van een glaasje water, een kop koffie of een glaasje thee voor uw bloedafname is toegestaan.

Urine-en stoelgangstaal

Gelieve de ochtendurine voor 11.00 uur binnen te brengen op het secretariaat. Urine en stoelgang moeten koel bewaard worden in de frigo. De steriele potjes dienen voorzien te zijn van een ziekenfondsvignetje en datum van productie. Gebruik hiervoor steeds de steriele urinepotjes die u gratis op de praktijk kunt bekomen Sperma-onderzoek: Een spermastaal dient u persoonlijk naar het labo te brengen. Het spermastaal dient binnen het uur na productie op het labo binnengebracht te worden. Anders is het resultaat niet meer optimaal. Korte vragen, resultaten : De secretaresse kan uw vraag vaak ook beantwoorden. Voor laboresultaten kunt u bellen vanaf 17.00 h. tot 18h30. Gelieve het kort te houden. Indien u met veel vragen zit, gelieve een afspraak met de dokter te maken. Verwijsbrief: Bij doorverwijzing naar een specialist dient u een verwijsbrief mee te nemen. Deze kunt u voor het bezoek aan de specialist ophalen bij de secretaresse. Gelieve uw brief af te halen tijdens de uren dat de verwijzende arts aanwezig is. Zo vermijdt u een nutteloze rit als de brief nog niet geschreven zou zijn. Hou er rekening mee dat onderzoeken zonder verwijsbrief niet worden uitgevoerd.

WIJZIGING ADMINISTRATIEVE GEGEVENS:

Correcte administratieve gegevens zijn belangrijk voor de praktijk.

Gelieve wijzigingen van uw administratieve gegevens (adres, telefoonnummer of ziekteverzekering) aan de secretaresse doorgeven. Indien u op dat ogenblik uw identiteitskaart laat inlezen, zijn we zeker dat we over de correcte gegevens beschikken.

Een correct telefoonnummer zorgt ervoor dat wij u kunnen bereiken indien er zich wijzigingen in onze agenda voordoen of bij extern gemaakte afspraken.

Medische verklaring

Het is uw huisarts niet toegestaan zomaar schriftelijke of mondelinge geneeskundige verklaringen af te leveren aan derden (scholen, werkgevers, annuleringsverzekeringen, etc) omtrent uw gezondheidstoestand.

Apotheken in de buurt

Wenduine

Idy Cools - Dessein
De Smet de Naeyerlaan 9
050/41 15 96

Jean-Paul Waelkens
Kerkstraat 7
050/41 18 46

De Haan Centrum

Geneviève Costers
Driftweg 7
059/23 35 45

Carmen De Geeter
Leopoldplein 12
059/23 36 52

Centrale Apotheek Liesbeth Dupont & Jan Plas
Stationsstraat 6
059/23 30 82

Hélène Mares
Driftweg 5
059/23 32 09

Vosseslag

Annick Devriendt – Philippe Agon
Vosseslag 106A
059/23 68 42

Voorschriften en attesten

Algemeen

Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde der Geneeesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt te hebben gezien. Je huisarts kan dus alleen tijdens een raadpleging of huisbezoek voorschriften of attesten afleveren en niet op telefonische aanvraag.

Je kan ook geen voorschriften of attesten krijgen voor iemand anders. 'Shoppen' voor familie kan niet.

Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Zowel de vrager als de verstrekker van een vals attest worden door de wet strafbaar gesteld. (artikel 193,196,197,213,en 214 van het strafwetboek)

Moet ik voor elke verlenging van mijn pilvoorschrift een consultatie betalen?

Ik neem al jaren dezelfde medicatie voor de bloeddruk. Mag ik mijn voorschrift niet telefonisch aanvragen?

Klop-klop! Dokter, het is maar voor een voorschriftje, kan ik er even tussen?

Ik had vorige week een dag migraine. Ik weet wat het is en wat ik moet doen, maar mijn werkgever vraagt een attest. Wilt u dat even klaarleggen op datum van vorige week?

De sportclub vraagt een attest dat ik gezond ben. Zou u dat willen doormailen of opsturen?

Ik maakte een afspraak bij de specialist maar ze zeggen dat ik een verwijsbrief nodig heb. Wilt u daarvoor zorgen?

Duidelijke afspraken

Een van de belangrijke taken van je huisarts is zijn patiënt oriënteren binnen het zorgaanbod. Hij vraagt daarvoor technische onderzoeken aan en schrijft medicijnen of behandelingen voor. Deze functie is niet alleen van therapeutisch belang maar heeft ook belangrijke sociale en economische gevolgen. Het opmaken van een administratief correct en medisch technisch verantwoord voorschrift is dan ook van het hoogste belang. Het voorschrijven van overbodige of onnodig dure verstrekkingen is niet toegelaten.

Het afleveren van voorschriften, attesten en documenten allerhande maakt dus een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijkheid van je huisarts. Om daarbij de beste zorg voor je gezondheid te garanderen en om anderzijds de overlast voor arts en patiënt te beperken, vinden we het belangrijk om hierover enkele duidelijke afspraken te maken.

Het afleveren van voorschriften gebeurt tijdens een raadpleging of huisbezoek.

 • Voor een nieuw op te starten geneesmiddel kom je altijd naar de raadpleging. Geen uitzonderingen mogelijk.
 • Voor de verlenging van chronische medicatie krijg je voldoende voorschriften tot aan de volgende geplande controle. De tijd tot de volgende controle wordt in overleg bepaald.
 • voor de pil: één controle per jaar, baarmoederhalsuitstrijkje om de twee à drie jaar, in sommige gevallen moet dit vaker.
 • voor opvolging van bloeddruk: om de zes maanden indien de bloeddruk goed onder controle is en er geen bijkomende aandoeningen zijn.
 • voor suikerziekte: om de drie maanden

We begrijpen dat je soms onverwachts één enkel voorschrift ontbreekt. In uitzonderlijke gevallen kan je één enkel voorschrift voor verlenging van chronische medicatie aanvragen zonder raadpleging of huisbezoek.

Bel minimum 24u op voorhand zodat je huisarts de kans heeft om dit veilig en correct af te handelen. Je huisarts zal dan een kleine verpakking voorschrijven, voldoende tot aan de volgende raadpleging. Zeker wanneer het gaat om verdovende middelen of krachtige pijnstillers, zal deze regel strikt aangehouden worden. Je betaalt hiervoor een kleine vergoeding volgens het officiële tarief. Hou bij het afhalen rekening met de uren van de raadpleging. Je huisarts kan je alleen verwijzen naar een specialist, kinesist, diëtist, radiografie, ... NA een raadpleging. Je vraagt dus advies en eventueel een onderzoek bij je huisarts alvorens een afspraak te maken bij een specialist.

Wanneer andere zorgverleners je een verlenging van behandeling, medicatie of bijkomende onderzoeken voorstellen, bespreek je dit voorstel best eerst met je huisarts tijdens een raadpleging of huisbezoek. Hij zal je dan, na eventueel verder onderzoek, de nodige voorschriften en/of verwijsbrieven meegeven.

Het invullen van attesten en formulieren maakt ALTIJD deel uit van een raadpleging. Alleen op deze manier beschikken we over de nodige informatie en tijd om de papieren correct in te vullen en blijft je medisch dossier up-to-date. Een attest voor werkonbekwaamheid of schoolverlet is alleen geldig na onderzoek door een arts. Zodra je ziek wordt, bel je dus best voor een raadpleging of huisbezoek. Uitzonderingen worden enkel gemaakt in overleg.

Voor een geschiktheidsattest voor sportclub of nieuwe job in het onderwijs houden we eraan een standaard lichamelijk onderzoek uit te voeren. Ook hiervoor kom je dus op raadpleging of maak je een afspraak. Wanneer heb je een doktersbriefje nodig voor school?

Download folder doktersbriefje

Uw persoonlijke gegevens

Geïnformeerde toestemming

INFORMATIE DELEN IS GEZOND

Via de geïnformeerde toestemming stem je in met het elektronisch delen van je gezondheidsgegevens. Een betere communicatie tussen de personen die je behandelen, komt je gezondheid ten goede.

Wat is de geïnformeerde toestemming voor het delen van gegevens?

Het is het akkoord dat je als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van je gezondheidsgegevens tussen de personen die je behandelen. Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van je privéleven nageleefd. Het zijn jouw gegevens en ze worden beschermd. Je kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet.

Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie.

Waarom je toestemming geven?

Tijdens je leven ga je op raadpleging bij diverse zorgverleners. Door je toestemming te verlenen aanvaard je dat de personen die je behandelen informatie over je gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen je beter behandelen als ze samenwerken en als ze je voorgeschiedenis op gezondheidsvlak kennen. Ze kunnen je dan sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden.

Een concreet voorbeeld:

Tijdens je vakantie ergens in België word je opgenomen op de spoeddienst. Dankzij de door jou verleende toestemming beschikken de personen die je verzorgen over alle nodige informatie om bij de zorgverstrekking rekening te houden met je gezondheidstoestand.

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor je behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • uitslagen van een bloedonderzoek
 • röntgenfoto’s
 • vaccinatie- en medicatieschema’s
 • geneesmiddelen die je werden voorgeschreven en afgeleverd
 • informatie die aan je huisarts werd meegedeeld na een ziekenhuisopname
 • ...

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

Indien je wenst dat bepaalde informatie niet gedeeld wordt, vraag dan rechtstreeks aan de zorgverlener om deze informatie niet te delen.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

De zorgverleners met wie je een zorgrelatie of 'therapeutische relatie' hebt, met andere woorden de zorgverleners die je behandelen in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om een huisarts of specialist, een apotheker, een kinesitherapeut, verplegend personeel, een vroedvrouw, een tandarts of paramedisch personeel.

Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer en de geneesheer van je ziekenfonds of verzekering geen toegang hebben tot je gegevens.

Wat zijn je rechten als patiënt?

 • Je kan je toestemming op elk ogenblik intrekken > in dat geval worden alle diensten die aan deze toestemming verbonden zijn geïnactiveerd.
 • Je kan bepaalde zorgverleners de toegang tot je gegevens ontzeggen.
 • Ook wanneer je je toestemming verleend hebt kan je aan de betrokken zorgverlener vragen om bepaalde informatie niet te delen.
 • Je hebt het recht om een einde te stellen aan een geregistreerde therapeutische relatie.
 • Je hebt het recht om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

 Hoe kan je je toestemming registreren?

 Als je akkoord bent met het principe van het beveiligd delen van je gezondheidsgegevens, dan kan je je toestemming registreren aan de hand van je elektronische identiteitskaart (eID, kids-ID):

 • via de www.patientconsent.be
 • via je huisarts, ziekenfonds, apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis
 • via het patiëntenportaal van sommige zorginstellingen of zorgnetwerken.

 Voor kinderen die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (kids-ID met pincode) of voor anderen die niet over een dergelijke kaart beschikken zijn de zorgverleners, ziekenfondsen en opnamediensten van ziekenhuizen gemachtigd om de toestemming te registreren als de betrokkene (of in het geval van kinderen, de ouders of voogden) daarom vraagt (via het identificatienummer van de sociale zekerheid – INSZ – van de persoon of zijn ISI+-kaart).

Je kan je toestemming intrekken via dezelfde kanalen als hierboven beschreven.

Veiligheid en vertrouwelijkheid! 

 elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn strikt beveiligd. Deze netwerken beantwoorden aan de hoogste veiligheidscriteria en elke toegang tot je gegevens wordt geregistreerd. De gegevens worden over de hele lijn vercijferd. De zorgverleners zijn gehouden tot het beroepsgeheim; de ongewettigde raadpleging of het ongewettigd gebruik van je gezondheidsgegevens is strafbaar. Enkel zorgverleners met wie je een zorgrelatie of 'therapeutische relatie' hebt mogen je gegevens raadplegen. De toegangsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. De elektronische gezondheidsnetwerken dienen bovendien te beantwoorden aan de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en aan de wet betreffende de rechten van de patiënt.

 

Bekijk hier de folder.

Globaal Medisch Dossier

Globaal Medisch Dossier

Een GMD, wat betekent dat?

Als je een globaal medisch dossier (GMD) afsluit, geef je je huisarts de opdracht je dossier zorgvuldig te beheren. Een GMD is belangrijk op elke leeftijd. Hoe vroeger je er één hebt, hoe vollediger het zal zijn. Zelfs als je gezond bent, blijft een GMD belangrijk. Ik ga ervan uit dat iedereen die wenst dat ik zijn dossier professioneel beheer, akkoord gaat met dit systeem.

Waarom kiezen voor een GMD?

 • efficiënte medische opvolging: in het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals medische voorgeschiedenis, vaccinaties, allergieën, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandelingen, verslagen van specialisten en andere zorgverleners. Het dossier geeft zo een totaalbeeld van je gezondheidssituatie. Precies omdat je huisarts je medische gegevens globaal beheert, kan hij je gezondheidstoestand goed opvolgen. Je huisarts kan specialisten of ziekenhuizen beter informeren waardoor je tijd bespaart en overbodige onderzoeken vermijdt. Als je een GMD afsluit, versterk je de vertrouwensband met je huisarts.

 • je wordt door het ziekenfonds financieel beloond als je voor dit systeem kiest.
 • 30% minder remgeld voor alle raadplegingen bij je huisarts die je GMD beheert.
 • voor een huisbezoek hangt het terugbetalingstarief voor wie een GMD heeft af van de categorie waartoe je behoort:
 • jonger dan 10 jaar
 • tussen 10 en 75 jaar
 • ouder dan 75 jaar
 • chronisch zieke
 • palliatieve patiënt
 • minder remgeld bij gerichte doorverwijzing naar een specialist (éénmaal per jaar, per specialisme). Raadpleeg dus best eerst je huisarts. Ga je toch op eigen initiatief, vraag dan in elk geval aan de specialist om een verslag te sturen naar je huisarts.
 • volledige terugbetaling van de toeslag voor een avondraadpleging (18-21 uur).

 

Hoe aanmaken en verlengen?

 

Je huisarts werkt sinds 2016 met het eGMD (elektronisch globaal medisch dossier). Het beheer van het GMD gebeurt dus via het elektronisch netwerk MyCarenet.

Je huisarts wordt beheerder van jouw GMD (aanmaak nieuw GMD of overname van een andere arts) door de aanmaak van een 'therapeutische relatie'. Die kan alleen aangemaakt worden door je eID, kids-ID of ISI+-kaart in te lezen of manueel te registreren. Breng dus zeker je eID, kids-ID of ISI+-kaart mee! Onmiddellijk daarna kan de elektronische kennisgeving van het beheer van het GMD doorgestuurd worden naar je ziekenfonds. Je hebt geen klevertje van je ziekenfonds meer nodig voor het afsluiten van een GMD en je geniet onmiddellijk van de remgeldvoordelen zoals hierboven beschreven.

Het eGMD wordt jaarlijks automatisch verlengd wanneer je voor de eerste keer dat jaar beroep doet op je huisarts. Het ziekenfonds zorgt voor de betaling van de verlenging binnen 30 dagen na registratie van de raadpleging of het bezoek.

Wat als je kiest voor een andere GMD-houder?

Als je verhuist of een andere huisarts kiest, kan de nieuwe huisarts het GMD op elk moment overnemen. Je medisch dossier zal op vraag doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

Spoed en Ongevallen

Spoedgevallen kunnen altijd doorgegeven worden via het praktijknummer 050/41 24 85. 

Het is niet verstandig om onmiddellijk met een spoedgeval naar de praktijk te komen. Er is niet altijd iemand in de praktijk. 
Informeer daarom altijd even telefonisch.

Voor eerste hulp (wonden, kneuzingen, brandwonden,...) en spoedeisende problemen kunt u altijd onmiddellijk terecht. Als u even belt of laat bellen, kan met uw komst rekening gehouden worden. U wordt dan verzorgd door de arts die ter beschikking is. 

Indien om medische redenen wordt overwogen om de 1-1-2 te bellen, is het verstandig ook direct de (dienstdoende) huisarts te waarschuwen. Deze is vaak sneller  aanwezig dan de ambulance, waardoor de hulpverlening ook sneller kan beginnen.

Avondwachtdienst:

U kunt hen bereiken op het nummer 059/23 90 99. 
De huisartsenwachtdienst gaat in omstreeks 19.30 h

Wachtdienst 's avonds en 's nachts:

De wachtdienst is uitsluitend bedoeld voor dringende zaken die niet kunnen worden uitgesteld. 
Tijdens de week wisselen de huisartsen van Groot De Haan de wachtdienst met elkaar af. 
U kunt hen bereiken op het nummer van de Dokter van Wacht:
059/23 90 99. 
De huisartsenwachtdienst gaat 's avonds in om 19.30 h.

Weekendwachtdienst en wachtdienst op feestdagen:

Tijdens het weekend en op feestdagen kunt terecht op de huisartsenwachtpost te Brugge voor noodsituaties. 
Gelieve op voorhand deze huisartsenwachtpost te contacteren via het telefoonnummer 1733.
De weekendwachtdienst gaat in op vrijdagavond om 20.00 h en loopt tot maandagmorgen 08.00 h.

Wachtdiensten

Voor dringende medische hulp buiten de spreekuren:

 

Tijdens de week

Tijdens de week kunt u de dokter van wacht bereiken op 059/23 90 99.

Tijdens het weekend, op brug- en feestdagen

Bel 1733

Telefonisch ontvang je verdere instructies, afhankelijk van je gezondheidstoestand: 

 • Men kan je doorverwijzen naar de huisartsenwachtpost of de praktijk van de wachtarts. Neem je identiteitskaart mee.

 Doorverwezen naar de huisartsenwachtpost?

In de huisartsenwachtpost staat een team van artsen klaar om je snel verder te helpen.

Hou er rekening mee dat je in de huisartsenwachtpost enkel terechtkunt voor dringende medische problemen die niet kunnen wachten tot het spreekuur van je eigen huisarts.

Waar?                

AZ St. Jan Brugge Ruddershove 10 Brugge

Openingsuren 

                                         Vrijdag vanaf 19u tot maandag 8u

                                         Vanaf 19u de avond voor feest- en brugdagen tot 8u de ochtend erna

                                         Gesloten op weekdagen 

Men kan in uitzonderlijke gevallen een huisarts van wacht naar je huis sturen als je niet mobiel bent. Hou je identiteitskaart bij de hand.

Men kan voorstellen om te wachten tot je eigen huisarts consultatie houdt.

Als de situatie ernstig blijkt, kan men je vragen om naar de spoeddienst te gaan of sturen we een ziekenwagen.

Voor de dokter van wacht kan je terecht bij 1733 als je in één van deze gemeenten woont:

Voor heel dringende medische hulp:

       Bel het noodnummer 112

Onze visie

Visie

 

Persoonlijke aanpak van alle gezondheidsaspecten.
Wij streven ernaar om dit op een economische, ethische en wetenschappelijke manier ter harte te nemen met respect voor je eigen inbreng en aandacht voor de continuïteit van zorgen.

Je wordt als patiënt uitgenodigd mee verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gezondheid en levensstijl.