Spreekuren

Het consult met uw huisarts verloopt beter als u zich er goed op voorbereidt. 
Noteer uw benodigde medicatie evenals uw vragen of klachten.

Praktische Organisatie:

Wij werken enkel en alleen op afspraak. 
Voor kleine ingrepen of wanneer u meer dan 15 minuten denkt nodig te hebben, kunt u in overleg met de secretaresse extra tijd reserveren.
Gelieve bij het vastleggen van de afspraak te vermelden indien u met meerdere personen op consultatie komt. Dit voorkomt onnodige wachttijd voor anderen. 
Gelieve uw afspraak tijdig te annuleren. 
 

Dr. Kristof Declerck

Dr. Declerck werkt per 1 januari 2019 enkel en alleen op afspraak. 
U kunt hiervoor een afspraak maken bij de secretaresse of via onze website.
 

Dr. Lecluyse

Dr. Lecluyse werkt per 1 oktober 2017 enkel en alleen op afspraak. 
U kunt hiervoor een afspraak maken bij de secretaresse of via onze website.
 

Consultaties op zaterdag:

Op zaterdag houden de artsen geen consultaties meer. 
In uitzonderlijke situaties kan een afspraak geregeld worden met de arts zelf. 
Het secretariaat kan geen afspraken inboeken voor consultaties op zaterdag.

Raadpleging op afspraak:

Zowel ‘s morgens als ’s avonds kan men op afspraak komen. 

De afspraken kunnen geregeld worden tussen 08.00 en 12.00 en tussen 14.30 - 17.45h. 
Gelieve bij verhindering tijdig af te zeggen.

U kunt ook steeds een online-afspraak maken via onze website

www.hapdendijk.be

Tandarts Celine Lecluyse

Tandarts Celine Lecluyse werkt enkel op afspraak. 
Afspraken worden geregeld op het telefoonnummer 050/42 81 97.

Gelieve steeds 48 uur op voorhand te verwittigen indien u verhinderd bent.

Hou rekening met een wachttijd van een zestal weken. 
Voor noodgevallen kunt u altijd met ons contact opnemen. 
De secretaresse zal u dan een afspraak geven na overleg met de tandarts.