Labo

 

Bloedname

Elke weekdag bestaat de mogelijkheid om een bloedafname te laten uitvoeren. 
Een jaarlijkse bloedcontrole gebeurt best nuchter. 
Het nuttigen van een glaasje water, een kop koffie of een glaasje thee voor uw bloedafname is toegestaan.  

Urine-en stoelgangstaal

Gelieve de ochtendurine voor 11.00 uur binnen te brengen op het secretariaat.
Urine en stoelgang moeten koel bewaard worden in de frigo. 
De steriele potjes dienen voorzien te zijn van een ziekenfondsvignetje en datum van productie. 
Gebruik hiervoor steeds de steriele urinepotjes die u gratis op de praktijk kunt bekomen

Sperma-onderzoek:

Een spermastaal dient u persoonlijk naar het labo te brengen. 
Het spermastaal dient binnen het uur na productie op het labo binnengebracht te worden. Anders is het resultaat niet meer optimaal.


Korte vragen, resultaten : 

De secretaresse kan uw vraag vaak ook beantwoorden. 
Voor laboresultaten kunt u bellen vanaf 17.00 h. tot 18h30.
Gelieve het kort te houden. 
Indien u met veel vragen zit, gelieve een afspraak met de dokter te maken.

Verwijsbrief:

Bij doorverwijzing naar een specialist dient u een verwijsbrief mee te nemen.
Deze kunt u voor het bezoek aan de specialist ophalen bij de secretaresse. 
Gelieve uw brief af te halen tijdens de uren dat de verwijzende arts aanwezig is. Zo vermijdt u een nutteloze rit als de brief nog niet geschreven zou zijn.
Hou er rekening mee dat onderzoeken zonder verwijsbrief niet worden uitgevoerd.


WIJZIGING ADMINISTRATIEVE GEGEVENS:

Correcte administratieve gegevens zijn belangrijk voor de praktijk.

Gelieve wijzigingen van uw administratieve gegevens (adres, telefoonnummer of ziekteverzekering) aan de secretaresse doorgeven.
Indien u op dat ogenblik uw identiteitskaart laat inlezen, zijn we zeker dat we over de correcte gegevens beschikken. 

Een correct telefoonnummer zorgt ervoor dat wij u kunnen bereiken indien er zich wijzigingen in onze agenda voordoen of bij  extern gemaakte afspraken.

Medische verklaring

Het is uw huisarts niet toegestaan zomaar schriftelijke of mondelinge geneeskundige verklaringen af te leveren aan derden (scholen, werkgevers, annuleringsverzekeringen, etc) omtrent uw gezondheidstoestand.